Trang chủ TỪ VỰNG HSK Bảng Từ vựng HSK 1 mới có ví dụ đi kèm

Bảng Từ vựng HSK 1 mới có ví dụ đi kèm

691
0
Để giúp cho việc ôn luyện bảng từ vựng HSK 1 mới (được tổ chức Hanban cập nhật vào năm 2012) trở nên hiệu quả hơn, mình đã soạn bảng từ vựng HSK 1 mới có ví dụ đi kèm.
Bố cục của bảng từ vựng HSK 1 mới có ví dụ như sau:
Cột 1: số thứ tự
Cột 2: chữ Hán
Cột 3: phiên âm
Cột 4: từ loại
Cột 5: giải nghĩa bằng tiếng Anh
Cột 6: câu ví dụ.

Leave a Reply

avatar