Trang chủ THI HSK HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

18278
0

HSK 5 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung 2 năm trở lên với 2-4 buổi một tuần, nắm được 2500 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh đạt HSK cấp độ 5 có thể đọc báo và tạp chí Trung Quốc, thưởng thức những bộ phim và kịch Trung Quốc, và viết một bài phát biểu dài, đầy đủ bằng tiếng Trung Quốc.

I. Nội dung thi HSK 5

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu và viết.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

1. Nghe

Phần 1: gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

Phần 2: gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

2. Đọc hiểu

Phần 1: gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.

Phần 2: gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.

Phần 3: gồm 20 câu. Trong phần này sẽ đưa ra vài đoạn văn và mỗi đoạn văn sẽ có vài câu hỏi kèm theo, thí sinh cần lựa chọn ra 1 đáp án chính xác từ 4 đáp án cho trước.

3. Viết

Phần 1: gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

Phần 2: gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.

Kết quả thi

Kết quả thi HSK (cấp 5) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh nước ngoài khi vào học các trường Trung Quốc.

II. Từ vựng

Danh sách 1300 từ vựng HSK 5, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. Được liệt kê trong file pdf

DOWNLOAD

Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012) http://www.ranbac.xyz/t677-topic

III. Tài liệu luyện thi

Mỗi bộ đề bao gồm 2 file:

File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu

File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5

新汉语水平考试真题集HSK五级

H51001卷试题 + H51001卷听力材料 + H51001卷答案
H51002卷试题 + H51002卷听力材料 + H51002卷答案
H51003卷试题 + H51003卷听力材料 + H51003卷答案
H51004卷试题 + H51004卷听力材料 + H51004卷答案
H51005卷试题 + H51005卷听力材料 + H51005卷答案
Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5 – 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK五级

H51113卷试题 + H51113卷听力材料 + H51113卷答案
H51114卷试题 + H51114卷听力材料 + H51114卷答案
H51115卷试题 + H51115卷听力材料 + H51115卷答案
H51116卷试题 + H51116卷听力材料 + H51116卷答案
H51117卷试题 + H51117卷听力材料 + H51117卷答案
Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014)

HSK真题集五级

H51221卷试题 + H51221卷听力材料 + H51221卷答案
H51222卷试题 + H51222卷听力材料 + H51222卷答案
H51223卷试题 + H51223卷听力材料 + H51223卷答案
H51224卷试题 + H51224卷听力材料 + H51224卷答案
H51225卷试题 + H51225卷听力材料 + H51225卷答案
HSK(五级)答题卡

Free Download Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) PDF+AUDIO

DOWNLOAD

Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 5

Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 5

XEM THÊM

BỘ ĐỀ LUYỆN THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ HSK 5 – TUYỂN TẬP ĐỀ THI MẪU

BỘ ĐỀ LUYỆN THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ HSK 5 - TUYỂN TẬP ĐỀ THI MẪU

XEM THÊM

Bạn nên tham gia khóa học miễn phí này: Giáo trình chuẩn HSK 5 online

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận