Trang chủ PHIM Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994

Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994

13703
0

Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” (三国演义) là một bộ phim truyền hình Trung Quốc ra mắt năm 1994, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của La Quán Trung, một trong Tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Bộ phim kể về giai đoạn lịch sử từ cuối thời Đông Hán cho đến khi thành lập nhà Tấn, kéo dài từ cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ thứ 3. Đây là thời kỳ loạn lạc và tranh giành quyền lực giữa ba nước Ngụy, Thục và Ngô.

Nội Dung Chính

1. Thời Kỳ Cuối Đông Hán

Phim mở đầu với bối cảnh triều đình nhà Hán suy yếu, hoàng đế Hán Linh Đế và bất tài, khiến thiên hạ rơi vào loạn lạc. Các cuộc khởi nghĩa nông dân như Khởi Nghĩa Khăn Vàng do Trương Giác lãnh đạo nổ ra khắp nơi.

2. Sự Trỗi Dậy của Các Chư Hầu

Trước sự hỗn loạn của triều đình, các chư hầu và lãnh chúa nổi lên, đáng chú ý là Tào Tháo, Tôn Quyền, và Lưu Bị. Tào Tháo xây dựng quyền lực bằng cách kiểm soát hoàng đế và đánh bại các đối thủ để nắm quyền cai trị miền Bắc.

3. Liên Minh và Chiến Tranh

Lưu Bị, cùng với Quan Vũ và Trương Phi, lập liên minh với Tôn Quyền để đối phó với Tào Tháo trong trận Xích Bích nổi tiếng. Trận chiến này là một bước ngoặt, dẫn đến sự phân chia Trung Quốc thành ba thế lực lớn: Ngụy (do Tào Tháo lãnh đạo), Thục (do Lưu Bị lãnh đạo), và Ngô (do Tôn Quyền lãnh đạo).

4. Thành Lập Tam Quốc

Lưu Bị chiếm được Kinh Châu và Ích Châu, tự xưng là Hán Trung Vương, sau đó xưng đế, thành lập nhà Thục Hán. Tào Tháo qua đời, con trai là Tào Phi lên ngôi, lật đổ nhà Hán và lập nên nhà Ngụy. Tôn Quyền cũng xưng đế ở Giang Đông, lập nên nhà Ngô.

5. Chiến Tranh và Âm Mưu

Phim tiếp tục với những trận chiến khốc liệt và các mưu đồ chính trị giữa ba nước. Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị, thực hiện nhiều chiến dịch Bắc phạt nhằm đánh bại Ngụy, nhưng đều thất bại. Trong khi đó, nội bộ các nước cũng không ngừng đấu đá và phản bội.

6. Sự Sụp Đổ của Tam Quốc

Cuối cùng, Thục Hán bị Ngụy tiêu diệt. Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện bất tài không thể giữ vững cơ nghiệp của cha. Ngô bị Tấn, nước do Tư Mã Viêm (hậu duệ của Tư Mã Ý, kẻ đã thâu tóm quyền lực từ tay nhà Ngụy) đánh bại, kết thúc thời kỳ Tam Quốc, thống nhất Trung Quốc dưới triều đại nhà Tấn.

Danh sách 84 tập phim

Phần 1: Quần hùng trục lộc

1 Đào viên tam kết nghĩa 桃园三结义
2 Thập thường thị loạn chính 十常侍乱政
3 Đổng Trác bá kinh sư 董卓霸京师
4 Mạnh Đức hiến đao 孟德献刀
5 Tam anh chiến Lã Bố 三英战吕布
6 Liên hoàn kế 连环计
7 Phương Nghi đình 凤仪亭
8 Tam nhượng Từ Châu 三让徐州
9 Tôn Sách lập nghiệp 孙策立业
10 Viên môn xạ kích 辕门射戟
11 Uyển Thành chi chiến 宛城之战
12 Bạch Môn lâu (thượng) 白门楼(上)
13 Bạch Môn lâu (hạ) 白门楼(下)
14 Chử tửu luận anh hùng 煮酒论英雄
15 Viên Tào khởi binh 袁曹起兵
16 Quan Vũ ước tam sự 关羽约三事
17 Quải ấn phong kim 挂印封金
18 Thiên lý tẩu đơn kỵ 千里走单骑
19 Cổ Thành tương hội 古城相会
20 Tôn Sách chi tử 孙策之死
21 Quan Độ chi chiến (thượng) 官渡之战(上)
22 Quan Độ chi chiến (hạ) 官渡之战(下)
23 Đại phá Viên Thiệu[1] 大破袁绍

Phần 2: Xích Bích ao chiến

24 Dược mã Đàn Khê 跃马檀溪
25 Lưu Bị cầu hiền 刘备求贤
26 Hồi mã tiến Gia Cát 回马荐诸葛
27 Tam cố mao lưu 三顾茅庐
28 Hoả thiêu Bác Vọng Pha 火烧博望坡
29 Huề dân độ giang 携民渡江
30 Thiệt chiến quần nho 舌战群儒
31 Trí kích Chu Du 智激周瑜
32 Chu Du không thiết kế 周瑜空设计
33 Quần anh hội 群英会
34 Thảo thuyền tá tiễn 草船借箭
35 Khổ nhục kế 苦肉计
36 Bàng Thống hiến liên hoàn 庞统献连环
37 Hoành sóc phú thi 横槊赋诗
38 Gia Cát tế phong 诸葛祭风
39 Hoả thiêu Xích Bích 火烧赤壁
40 Trí thủ Nam Quận 智取南郡
41 Lực đoạt tứ quận 力夺四郡
42 Mỹ nhân kế 美人计
43 Cam Lộ tự 甘露寺
44 Hồi Kinh Châu 回荆州

Phần 3: Tam quốc đỉnh lập

45 Tam khí Chu Du 三气周瑜
46 Ngoạ Long điếu hiếu 卧龙吊孝
47 Cát tu khí bào[1] 割须弃袍
48 Trương Tùng hiến đồ 张松献图
49 Lưu Bị nhập Xuyên 刘备入川
50 Phượng Sồ lạc pha 凤雏落坡
51 Nghĩa thích Nghiêm Nhan 义释严颜
52 Đoạt chiến Tây Xuyên 夺占西川
53 Đơn đao phó hội 单刀赴会
54 Hợp Phì hội chiến 合肥会战
55 Lập tự chi tranh 立嗣之争
56 Định Quân Sơn 定军山
57 Xảo thủ Hán Trung 巧取汉中
58 Thuỷ yêm thất quân 水淹七军
59 Tẩu Mạch Thành 走麦城
60 Tào Tháo chi tử 曹操之死
61 Tào Phi soán Hán 曹丕篡汉
62 Hưng binh phạt Ngô 兴兵伐吴
63 Hoả thiêu liên doanh 火烧连营
64 An cư binh ngũ lộ[1] 安居平五路

Phần 4: Nam chinh bắc chiến

65 Binh độ Lư Thuỷ 兵渡泸水
66 Tuyệt lộ vấn tân 绝路问津
67 Thất cầm mạch hoạch 七擒孟获
68 Xuất sư Bắc phạt 出师北伐
69 Thu Khương Duy 收姜维
70 Tư Mã phục xuất 司马复出
71 Không thành thoái địch 空城退敌
72 Tư Mã thủ ấn 司马取印
73 Kỳ Sơn đấu trí 祁山斗智
74 Gia Cát trang thần 诸葛妆神
75 Lục xuất Kỳ Sơn 六出祁山
76 Hoả tức Thượng Phương Cốc 火熄上方谷
77 Thu phong Ngũ Trượng nguyên[1] 秋风五丈原

Phần 5: Tam phân hợp nhất

78 Trá bệnh trám Tào Sảng 诈病赚曹爽
79 Ngô cung can qua 吴宫干戈
80 Binh khốn Thiết Lung Sơn 兵困铁笼山
81 Tư Mã Chiêu thí vua 司马昭弑君
82 Cửu phạt Trung Nguyên 九伐中原
83 Thâu độ Âm Bình 偷渡阴平
84 Tam phân quy Tấn 三分归晋

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận