Trang chủ THI HSK HSK 3 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

HSK 3 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

1506
0
 HSK 3 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung được 3 học kỳ (1 năm rưỡi) với 2-3 buổi 1 tuần, nắm được 600 từ ngữ thường dùng.
Thí sinh đạt HSK 3 có thể giao tiếp bằng tiếng Trung ở mức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình. Họ có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa khi đi du lịch ở Trung Quốc.
I. Nội dung thi HSK 3
HSK cấp 3 gồm 80 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu, viết.
Toàn bộ thời gian thi khoảng 90 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)
1. Nghe hiểu
Phần 1 : Gồm 10 câu. Mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại, trên giấy thi sẽ có vài bức tranh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra bức tranh phù hợp.

Phần 2 : Gồm 10 câu. Mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu sẽ có một người đọc một đoạn hội thoại trước, người thứ hai căn cứ vào đoạn hội thoại nói 1 câu, trên giấy thi sẽ đưa ra câu nói đó. Thí sinh cần phán đoán câu nói đó đúng hay sai.

Phần 3 : Gồm 10 câu. Mỗi câu được phép nghe 2 lần. Mỗi câu là 1 đoạn hội thoại dài 2 câu giữa hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 3 đáp án, thí sinh cần căn cứ vào nội dung nghe được để lựa chọn đáp án đúng.

Phần 4 : Gồm 10 câu. Mỗi câu được phép nghe 2 lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại giữa hai người dài khoảng 4-5 câu, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 3 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được lựa chọn đáp án chính xác nhất.

2. Đọc hiểu
Phần 1 : Gồm 10 câu. Đưa ra 20 câu tiếng Hán, thí sinh phải tìm ra câu có mối quan hệ với nhau.

Phần 2 : Gồm 10 câu. Mỗi câu sẽ đưa ra 1- 2 câu tiếng Hán, trong câu sẽ có 1 ô trống, thí sinh phải lựa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Phần 3 : Gồm 10 câu. Đưa ra 10 đoạn văn ngắn. Mỗi đoạn văn sẽ mang một nội dung nhất định. Thí sinh cần lựa chọn đáp án chính xác trong 3 đáp án được đưa ra.

3. Viết
Phần 1 : Gồm 5 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng các từ này viết thành 1 câu
Phần 2 : Gồm 5 câu. Mỗi câu đưa ra  1 câu tiếng Hán có ô trống, thí sinh phải tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Kết quả thi
Kết quả thi HSK cấp 3 gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.
Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi).
II. Từ vựng
Danh sách 300 từ vựng HSK 3, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. Được liệt kê trong file pdf
 Bạn cũng có thể xem trực tiếp bài viết Từ vựng HSK 3
III. Tài liệu luyện thi
Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 3
新汉语水平考试真题集HSK三级
Bao gồm:
File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

H31001卷试题 + H31001卷听力材料 + H31001卷答案
H31002卷试题 + H31002卷听力材料 + H31002卷答案
H31003卷试题 + H31003卷听力材料 + H31003卷答案
H31004卷试题 + H31004卷听力材料 + H31004卷答案
H31005卷试题 + H31005卷听力材料 + H31005卷答案
Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 3 – 2012 edition
新汉语水平考试真题集HSK三级
H31113卷试题 + H31113卷听力材料 + H31113卷答案
H31114卷试题 + H31114卷听力材料 + H31114卷答案
H31115卷试题 + H31115卷听力材料 + H31115卷答案
H31116卷试题 + H31116卷听力材料 + H31116卷答案
H31117卷试题 + H31117卷听力材料 + H31117卷答案
Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 3)(2014)
HSK真题集三级
H31221卷试题 + H31221卷听力材料 + H31221卷答案
H31222卷试题 + H31222卷听力材料 + H31222卷答案
H31223卷试题 + H31223卷听力材料 + H31223卷答案
H31224卷试题 + H31224卷听力材料 + H31224卷答案
H31225卷试题 + H31225卷听力材料 + H31225卷答案
HSK(三级)答题卡

Leave a Reply

avatar