Trang chủ THI HSK HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

9145
0

HSK 2 hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung trong vòng 2 học kỳ (1 năm học) với 2-3 buổi 1 tuần, nắm được 300 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh HSK cấp độ 2 có thể nắm bắt tốt tiếng Trung Quốc cơ bản và có thể giao tiếp đơn giản và đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi trực tiếp các thông tin về những vấn đề quen thuộc hàng ngày.

I. Nội dung thi HSK 2

HSK cấp 2 tổng cộng có 60 câu, chia thành 2 phần nghe và đọc hiểu.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 55 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

1. Nghe

Phần 1: 1-10 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu cung cấp 1 câu nói, trên tờ đề thi cung cấp 1 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được phán đoán đúng sai.

Phần 2: 11-20 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại, trên tờ đề thi cung cấp một số hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.

Phần 3: 21-30 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi là hai câu hội thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại để hỏi một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án.

Phần 4: 31-35 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi đều là 4 đến 5 câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào nội dung đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

2. Đọc hiểu

Phần 1: 36-40 gồm 5 câu hỏi. Trên tờ đề thi có một vài hình ảnh, mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu nói, thí sinh căn cứ vào nội dung câu nói đó, chọn ra hình ảnh tương ứng.

Phần 2: 41-45 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp từ 1 đến 2 câu, trong câu có một chỗ trống, thí sinh phải chọn từ trong các lựa chọn để điền trống.

Phần 3: 46-50 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 2 câu, thí sinh phải phán đoán nội dung câu thứ 2 và câu thứ nhất có đồng nhất không.

Phần 4: 51-60 gồm 10 câu hỏi. Cung cấp 20 câu, thí sinh phải tìm ra quan hệ tương ứng.

Các câu hỏi trên tờ đề thi đều có phiên âm.

Kết quả thi

Kết quả thi HSK cấp 2 có 3 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Tổng điểm 120 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi)

II. Từ vựng

Danh sách 150 từ vựng HSK 2, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. (giải nghĩa tiếng việt và tiếng anh)

Được liệt kê trong file pdf

DOWNLOAD

III. Tài liệu luyện thi

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 2

新汉语水平考试真题集HSK二级

Bao gồm:

File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu

File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

DOWNLOAD

H20901卷试题 + H20901卷听力材料 + H20901卷答案
H20902卷试题 + H20902卷听力材料 + H20902卷答案
H21003卷试题 + H21003卷听力材料 + H21003卷答案
H21004卷试题 + H21004卷听力材料 + H21004卷答案
H21005卷试题 + H21005卷听力材料 + H21005卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 2 – 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK二级

H21115卷试题 + H21115卷听力材料 + H21115卷答案
H21116卷试题 + H21116卷听力材料 + H21116卷答案
H21117卷试题 + H21117卷听力材料 + H21117卷答案
H21118卷试题 + H21118卷听力材料 + H21118卷答案
H21119卷试题 + H21119卷听力材料 + H21119卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 2)(2014)

HSK真题集二级

H21223卷试题 + H21223卷听力材料 + H21223卷答案
H21224卷试题 + H21224卷听力材料 + H21224卷答案
H21225卷试题 + H21225卷听力材料 + H21225卷答案
H21226卷试题 + H21226卷听力材料 + H21226卷答案
H21227卷试题 + H21227卷听力材料 + H21227卷答案
HSK(二级)答题卡
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận