Trang chủ TỤC NGỮ Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

3027
0

不 到 长城 非 好汉 Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

“不 到 长城 非 好汉” , 这 句 话 里 “非” 的 意思 是 “不是”,“好汉” 的 意思 是 “很 厉害 的 人” “英雄”。这 句 话 的 意思 是 没 有 去 过 长城 的 人 就 不 是英雄,常常 用 来 比喻 一 种 积极 的 精神,遇 到 困难,要 努力 想 办法 克服,解决 了 问题,那 就 是 “好汉”。

“Bù dào chángchéng fēi hǎohàn” , zhè jù huà li “fēi” de yìsi shì “bùshì”, “hǎohàn” de yìsi shì “hěn lìhài de rén” “yīngxióng”. Zhè jù huà de yìsi shì méiyǒu qùguò chángchéng de rén jiù bùshì yīngxióng, chángcháng yòng lái bǐyù yī zhǒng jījí de jīngshén, yù dào kùnnán, yào nǔlì xiǎng bànfǎ kèfú, jiějuéle wèntí, nà jiùshì “hǎohàn”.

Tiếng Anh

Bất đáo Trường Thành phi hảo hán: He who has never been to the Great Wall is not a true man

   In the saying”不到长城非好汉“, ”非“ means “ not”, and “好汉“ means “ awesome person” or “ hero”. The saying means that a person who has never been to the Great Wall is not a hero. As a metaphor for positive spirit, it defines a hero as one who tries hard and works out the problems he faces.

Tiếng Việt

Trong câu trên, “非” mang nghĩa không phải là, còn “好汉” có nghĩa là anh hùng hay người đáng kính nể. “不到长城非好汉” diễn tả ý người chưa từng đến Trường Thành thì không phải là anh hùng. Câu này thường được dùng để chỉ thái độ tích cực, theo đó một người được xem là hảo hán khi cố gắng tìm cách khắc phục và giải quyết những vấn đề mà mình đang đối mặt.
 
 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận