Hội thoại tiếng Trung hàng ngày phần 2

0
Ngày 4/10/2021 A: 今天天气真好啊! Jīntiān tiānqì zhēn hǎo a! What a nice day it is today! Hôm nay thời tiết đẹp quá!B: 是啊!我们骑着自行车到郊外游玩,好不好? Shì a! Wǒmen qí zhe zìxíngchē dào jiāowài yóuwán, hǎo bu hǎo? Yes. Shall we go...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày phần 1

0
Hội thoại tiếng Trung hàng ngày phần 1 (tổng kết tất cả hội thoại tháng 9).Ngày 11/9/2021 A: 你会不会开车?  Nǐ huì bú huì kāichē? Cậu có biết...

Hội thoại hàng ngày 31/10/21

A: 这是我姐姐的书房。 Zhè shì wǒ jiějie de shūfáng. This is my elder sister's study room. Đây là phòng sách của chị mình.B: 这儿的书真不少,桌子上也都是书。 Zhèr de shū zhēn bù shǎo, zhuōzi shàng yě dōu shì...

Hội thoại hàng ngày 27/10/21

Hội thoại hàng ngày 27/10/21 A: 你对什么感兴趣? Nǐ duì shénme gǎn xìngqù? What are you interested in? Bạn hứng thú với cái gì thế?B: 我对电影很感兴趣。 Wǒ duì diànyǐng hěn gǎn xìngqù. I'm very interested in movies. Tớ rất hứng...

Hội thoại hàng ngày 25/10/21

Hội thoại hàng ngày 25/10/21A: 我不能吃太辣的,请你告诉厨师少放点儿辣椒。 Wǒ bù néng chī tài là de, qǐng nǐ gàosu chúshī shǎo fàng diǎnr làjiāo. I can't eat something too spicy. Please tell the chef to put in less hot peppers (be only a little spicy). Tôi không thể ăn...

Hội thoại hàng ngày 24/10/21

A: 这个药一天吃两次,一次吃两粒。 Zhè ge yào yì tiān chī liǎng cì, yí cì chī liǎng lì. Take this medicine twice a day and two pills at a time. Thuốc này một ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2...

Hội thoại hàng ngày 22/10/21

A: 你们在忙什么? Nǐmen zài máng shénme? What are you busy with? Các bạn đang bận gì vậy?B: 我们在准备明天野餐的东西。 Wǒmen zài zhǔnbèi míngtiān yěcān de dōngxi. We're preparing things for tomorrow's picnic. Bọn tớ đang chuẩn bị đồ cho chuyến...

Hội thoại hàng ngày 20/10/21

A: 回国的飞机票订好了吗? Huíguó de fēijīpiào dìnghǎo le ma? Have you booked the ticket for returning to your home country? Vé máy bay về nước đã đặt xong chưa?B: 订好了,周三下午四点的飞机。 Dìnghǎo le, zhōusān xiàwǔ sì diǎn de fēijī. Yes, for Wednesday...

Hội thoại hàng ngày 17/10/21

A: 您好,您喝点儿什么? Nín hǎo, nín hē diǎnr shénme? Hello. What would you like for a drink? Xin chào, bạn muốn uống gì?B: 你们这儿有什么牌子的啤酒? Nǐmen zhèr yǒu shénme páizi de píjiǔ? What brands of beer do you have? Chỗ các bạn có bia hãng...

Hội thoại hàng ngày 8/10/21

A: 你戒烟了吗? Nǐ jièyān le ma? Did you quit smoking? Bạn bỏ thuốc rồi à?B: 是。现在我不抽烟了。 Shì. Xiànzài wǒ bù chōuyān le. Yes. I don't smoke now. Ừ. Bây giờ tớ không hút thuốc nữa.A: 你从什么时候起就不抽烟呢? Nǐ...
error: Content is protected !!
Khóa học HSK online

FREE
VIEW