Bài học 1

  0

  课文

  A: 桌子上有什么?

  B: 桌子上有一个电脑和一本书。

  A: 杯子在哪儿?

  B: 杯子在桌子里。

  生词

  桌子zhuōzidt.bàn
  shangdt.trên, phía trên
  电脑diànnǎodt.máy vi tính
  liên.
  běnlượng.quyển, cuốn
  lidt.trong, bên trong

  拼音

  A: Zhuōzi shàng yǒu shénme?

  B: Zhuōzi shàng yǒu yīgè diànnǎo hé yī běn shū.

  A: Bēizi zài nǎr?

  B: Bēizi zài zhuōzi lǐ.

  翻译

  A: Trên bàn có gì?

  B: Trên bàn có một cái máy tính và một cuốn sách .

  A: Cái cốc ở đâu?

  B: Cái cốc ở trong bàn.

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận