Ghép âm

0

Thanh mẫu

Sự khác biệt trong cách phát âm zh, ch, sh, r

zh, ch, sh, r là các âm uốn lưỡi, được phát âm với sự phối hợp giữa đầu lưỡi (được uốn cong) và phần trước của ngạc cứng.

Khi phát âm zh và ch, đầu lưỡi tiếp xúc với ngạc cứng trước rồi mở ra khe hở, nhưng với zh thì không có luồng hơi mạnh thoát ra còn với ch thì luồng hơi được đẩy ra rất mạnh.

Khi phát âm sh, đầu lưỡi không tiếp xúc với ngạc cứng, giữa chúng có khe hở.

Khác với sh, khi phát âm r, dây thanh sẽ rung lên.

zhīshi chúshī shēngrì shàng chē
rènshi chángshí shìshí chāorén
ránshāo rènao chū chāi chángchéng
shǒushù shāngchǎng chāoshì chōng zhí

Vận mẫu

Sự khác biệt trong cách phát âm: vận mẫu âm mũi trước n và vận mẫu âm mũi sau ng

Khi phát âm n [n], đầu lưỡi áp vào lợi trên; khi phát âm ng [ŋ], phần sau của lưỡi cong vồng lên, lưỡi được uốn cong và thụt về sau, áp chặt vào ngạc mềm.

Khi phát âm n [n], răng trên và răng dưới đối nhau, miệng mở hẹp; khi phát âm ng [ŋ], miệng mở rộng hơn.

an ang
ian iang
uan uang
en eng
in ing
uen ueng

Thanh điệu

Sự biến điệu của 一 (yī )

+ Khi đứng trước âm tiết mang thanh 1,2,3, 一 chuyển thành thanh 4

yìzhāng yìtiáo yìzhǒng

+ Khi đứng trước âm tiết mang thanh 4 一 chuyển thành thanh 2

yídìng yíkuài

+ Khi được dùng riêng, chỉ con số, 一 không thay đổi thanh điệu.

dì yī yī èr sān xīngqī yī
shíyī bǎifēnzhī yī

Quy tắc

Nếu âm tiết bắt đầu bằng i, u hoặc ü (không có thanh mẫu) thì khi viết phiên âm, ta phải sử dụng y hoặc w.

Vận mẫu Cách viết
Bắt đầu bằng i i, in, ing yi, yin, ying
ia, ie,iao,ian,iang,iong ya, ye, yao, yan, yang, yong
iou you
Bắt đầu bằng u u wu
ua, uo, uai, uan, uang, ueng wa, wo, wai, wan, wang, weng
uei, uen wei, wen
Bắt đầu bằng ü ü, üe, üan, ün yu, yue, yuan, yun
yóu yǒng yǒuyì yīnyuè yuányīn
qīngwā yǐngxīng yīngxióng wēixiǎn
guó wài yīntiān yǔyán wǎngwǎng
wǎnyàn yéye yíngyǎng wǒmen
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận