Ghép âm

0

Thanh mẫu

b p m f
d t n l
g k h
j q x

Vận mẫu

i u ü er
a ia ua
o uo
e ie üe
ai uai
ei uei (ui)
ao iao

Thanh điệu

Tiếng Trung Quốc có 4 thanh cơ bản:
Thanh 1: ā
Thanh 2: á
Thanh 3: ǎ
Thanh 4: à

ā á ǎ à
ō ó ǒ ò
ē é ě è
ī í ǐ ì
ū ú ǔ ù
ǖ ǘ ǚ ǜ

Biến điệu

Khi 2 âm tiết mang thanh 3 đọc liền nhau, thanh điệu của âm tiết thứ nhất chuyển thành thanh 2.

V  + V    =>  / + V

nǐ hǎo =>ní hǎo

nǐhǎo kěyǐ fǔdǎo xiǎojiě
kǒuyǔ yǔfǎ fǎyǔ tǎohǎo
liǎojiě yǒuhǎo yǔsǎn shǒubiǎo
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận