Ghép âm

0

Thanh mẫu

zh ch sh r
z c s

Vận mẫu

ou iou (iu)
an ian uan üan
en in uen (un) ün
ang iang uang
eng ing ueng
ong iong

Thanh nhẹ

zhuōzi fángzi yǐzi guìzi
tāmen rénmen wǒmen dìdi
yīfu érzi xǐhuan rènshi
xiānsheng péngyou wǎnshang piàoliang

Ghi dấu thanh điệu

Trong phiên âm của tiếng Trung Quốc, dấu thanh điệu phải được ghi trên nguyên âm.

Nếu vận mẫu có hai nguyên âm hoặc nhiều hơn, dấu thanh điệu được ghi trên nguyên âm đòi hỏi phải mở miệng rộng hơn khi phát âm.

Trật tự của các nguyên âm chủ yếu khi ghi dấu thanh điệu là a, o, e, i, u, ü ; nhưng iu là trường hợp ngoại lệ – iu là hình thức giản lược của iou, dấu thanh điệu được ghi trên u.

Các âm tiết mang thanh nhẹ không có dấu thanh điệu.

xuéxiào bāngmáng lánqiú nǚ’ér
yóuyǒng shǒubiǎo zhōngyú gōngsī
shíjiān shēntǐ kǎoshì guójiā
bàozhǐ hǎochī xièxie kèqi

Giản lược

Thanh mẫu + iou => bỏ o. Ví dụ: n + iou =>niu

Thanh mẫu + uei=>bỏ e. Ví dụ: g + uei => gui

Thanh mẫu + uen=> bỏ e. Ví dụ: l + uen => lun

xiūxi shuì jiào lúnchuán niúnǎi
píjiǔ ángguì liúyán kāi huì
tǎolùn zúqiú lúndūn shīrùn
cánkuì shuǐguǒ táozuì shùnlì
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận