Trang chủ BXH

BXH

BẢNG XẾP HẠNG HSK LEAGUE 2024

User Badges Earned Points
Hoangquyen Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học HSK 2 Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học 7366
Vũ Phương Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành khóa học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 2 4200
234abc Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 4 Hoàn thành khóa học HSK 2 Hoàn thành khóa học HSK 3 3590
Lan Đặng Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 3 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 Hoàn thành khóa học HSK 4 3209
Thảo Thanh Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học HSK 4 Hoàn thành khóa học 2915
Van Gia Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 2 2468
Linh Nguyễn Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học HSK 2 2248
Ngọc Hương Đinh Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành khóa học Hoàn thành bài học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 4 Hoàn thành khóa học HSK 3 2167
Yến Mai Hoàn thành bài học Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra 2163
Hoàng Anh Khúc Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 2112
Phong Trần Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 3 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 1920
HIEUABC Hoàn thành bài học Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 5 Hoàn thành khóa học 1771
Minh Hằng Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 1770
Trần Thương Hoàn thành khóa học HSK 3 Hoàn thành khóa học Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra 1685
Chinh Nguyen Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 5 Hoàn thành khóa học 1647
Hồng Chúc Ngô Hoàn thành bài học Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 1614
Ngandu Hoàn thành chủ đề Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 1518
Đinh Thị Trà Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 5 Hoàn thành khóa học 1506
phuongloan13690 Hoàn thành bài học Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành khóa học HSK 1 Hoàn thành khóa học Hoàn thành khóa học HSK 2 1505
Heng Gim Heng Hoàn thành bài kiểm tra Hoàn thành chủ đề Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra Hoàn thành bài học Hoàn thành khóa học HSK 4 Hoàn thành khóa học 1431

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN