Bài 9: 你儿子在哪儿工作: Con trai anh làm việc ở đâu?

  0
  1. Động từ 在

  在 là động từ. 在 và từ ngữ chỉ vị trí kết hợp làm vị ngữ trong câu, diễn tả nơi chốn, vị trí của người và sự vật. Ví dụ:

  Chủ ngữVị ngữ
  Từ chỉ vị trí/ phương hướng
  我朋友学校。
  我妈妈家。
  小狗椅子下面。
  2. Đại từ nghi vấn 哪儿

  Trong câu hỏi, đại từ nghi vấn 哪儿 được dùng để hỏi vị trí của người và sự vật.

  • (1)我的杯子在哪儿?
  • (2)你的中国朋友在哪儿?
  • (3)小猫在哪儿?
  3. Giới từ 在

  在 còn là giới từ. Khi 在 làm giới từ, sau nó sẽ có từ ngữ chỉ vị trí, phương hướng, được dùng để giới thiệu địa điểm, nơi chốn xảy ra hành động. Ví dụ:

  Chủ ngữVị ngữ
  Từ chỉ vị trí/phương hướngĐộng từ
  朋友家喝茶。
  他们学校看书。
  我儿子医院工作。
  4. Trợ từ nghi vấn 呢 (2)

  Trợ từ nghi vấn ” được dùng ở cuối câu để hỏi về vị trí của người, sự vật. Ví dụ:

  • (1)我的小猫呢?
  • (2)我的杯子呢?
  • (3)他在哪儿呢?
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận