Bài 13: 他在学做中国菜呢 : Anh ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc

  0
  1. Từ cảm thán 喂

  Đây là từ thường được dùng để mở đầu khi gọi điện thoại hay trả lời điện thoại. Ví dụ:

  • (1)A:喂, 李老师在家吗?
   B: 她不在家, 去学校了。
  • (2)A:喂, 你是张小姐吗?
   B: 对, 您是?
  • (3)A:喂, 你在做什么呢?
   B: 我在看书呢。
  2. “在……呢” diễn tả hành động đang diễn ra

  Kết cấu phó từ 在 + động từ + trợ từ ngữ khí 呢 diễn tả hành động đang diễn ra. Ví dụ:

  Động từ + Tân ngữ
  睡觉呢。
  做什么呢?
  小王学习汉语。

  Dạng phủ định: 没 (在) + động từ (không dùng 呢). Ví dụ:

  Chủ ngữVị ngữ
  没(在)Động từ / Cụm động từ
  没在看电视。
  他们没在工作。
  看书。
  3. Cách đọc số điện thoại:

  Cách đọc số điện thoại khác cách đọc các số thông thường. Khi đọc số điện thoại, ta phải đọc từng chữ số. Số 1 trong số điện thoại được đọc là “yāo”. Ví dụ:

  • (1)8069478 bā líng liù jiǔ sì qī bā
  • (2)13851897623 yāo sān bā wǔ yāo bā jiǔ qī liù èr sān
  • (3)82304156 bā èr sān líng sì yāo wǔ liù
  4. Trợ từ ngữ khí 吧

  Trợ từ ngữ khí 吧 được dùng ở cuối câu cầu khiến để diễn tả lời đề nghị hay mệnh lệnh và làm cho câu nhẹ nhàng hơn. Ví dụ:

  • (1)A:这儿没有人, 请坐吧。
   B: 谢谢。
  • (2)A:今天我们在家吃饭吧。
   B: 好。
  • (3)A:我现在给她打电话。
   B: 她在工作呢, 你下午打吧。
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận