Trang chủ AI

AI

1. Gợi ý

Bạn có thể đặt các lệnh (prompt)như:

– Dịch sang tiếng Trung
Ví dụ: Dịch sang tiếng Trung: Bạn ăn cơm chưa?
Dịch sang tiếng Trung(có phiên âm) Bạn ăn cơm chưa?
– Đặt câu tiếng Trung
Ví dụ: Đặt câu tiếng Trung với 越来越
Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề
Ví dụ: Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề tình bạn
2. Giới hạn
200 token/phút; 5 yêu cầu/phút

a) Nếu bị quá giới hạn token, sẽ hiển thị lỗi:

Request too large for gpt-3.5-turbo in project proj_RfgeG1odD1MJH5YsIQHmUOm6 organization org-Bpr7U5oPP2iYa7KcCLOc8T69 on tokens per min (TPM)
Bạn bấm vào dấu 3 chấm dọc => xóa cuộc trò chuyện => làm mới trang.
b) Nếu bị quá giới hạn yêu cầu, thì bạn chờ 1 phút.