Trang chủ LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

Lịch học
  1. Lớp khóa 2:
    1. 5h30- 7h00 chiều, thứ 2 thứ 4 thứ 6 (khai giảng ngày 29/8/2018)
    2. 7h30 – 9h00 tối, thứ 3 thứ 5 thứ 7 (khai giảng ngày 20/09/2018)
  2. Lớp khóa 1:
    1. 7h30-9h00 tối, thứ 2 thứ 4 thứ 6 (khai giảng ngày 23/08/2018)