Trang chủ Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình thanh toán trên cửa hàng của chúng tôi.

Những gì chúng tôi thu thập và lưu trữ

Trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi:

Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng sản phẩm này để, ví dụ: hiển thị cho bạn các sản phẩm bạn đã xem gần đây
Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng loại này cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
Địa chỉ giao hàng: chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin này để chúng tôi có thể ước tính giao hàng trước khi bạn đặt hàng và gửi cho bạn đơn đặt hàng!
Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn đang duyệt trang web của chúng tôi.

Lưu ý: bạn có thể muốn thêm chi tiết chính sách cookie của mình và liên kết đến phần đó từ đây.

Khi bạn mua hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại, chi tiết thanh toán / thẻ tín dụng và thông tin tài khoản tùy chọn như tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích, chẳng hạn như:

Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn đặt hàng của bạn
Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm tiền hoàn lại và khiếu nại
Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
Thiết lập tài khoản của bạn cho cửa hàng của chúng tôi
Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có, chẳng hạn như tính thuế
Cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi
Gửi cho bạn thông điệp tiếp thị, nếu bạn chọn nhận chúng
Nếu bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn, số này sẽ được sử dụng để điền vào thanh toán cho các đơn đặt hàng trong tương lai.

Chúng tôi thường lưu trữ thông tin về bạn miễn là chúng tôi cần thông tin cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó và chúng tôi không bắt buộc phải giữ nó. Ví dụ: chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đơn đặt hàng trong XXX năm cho mục đích thuế và kế toán. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thanh toán và giao hàng của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn rời khỏi chúng.

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: cả Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng đều có thể truy cập:

Thông tin đặt hàng như thông tin đã mua, khi mua và thông tin sẽ được gửi đến đâu và
Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán và giao hàng của bạn.
Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp thực hiện đơn đặt hàng, xử lý tiền hoàn lại và hỗ trợ bạn.

Những gì chúng tôi chia sẻ với người khác

Trong phần này, bạn nên liệt kê những người bạn đang chia sẻ dữ liệu và với mục đích gì. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích, tiếp thị, cổng thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và các lần nhúng của bên thứ ba.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp các đơn đặt hàng và dịch vụ lưu trữ cho bạn; ví dụ —

Thanh toán

Chúng tôi chấp thuận thanh toán qua PayPal. Trong quá trình xử lý, một số dữ liệu của quý khách sẽ được chuyển qua PayPal, bao gồm thông tin cần để xử lý hoặc hỗ trợ thanh toán, như tổng giá trị đơn hàng hoặc thông tin hóa đơn.

Vui lòng xem PayPal Privacy Policy để biết thêm chi tiết.