Home Sách luyện thi HSK Official Examination Papers of HSK 3 version 2012

Official Examination Papers of HSK 3 version 2012

50,000

Mô tả

  • Tên sách: HSK真题集三级 Official Examination Papers of HSK Level 3 version 2012
  • Nhà xuất bản: 商务印书馆出版社
  • Số trang: 117
  • Số lượng đề thi HSK: 5
  • Định dạng file sách: PDF
  • Định dang file âm thanh: MP3
Sách luyện thi HSK 3 Official Examination Papers of HSK Level 3 version 2012 có 5 đề

H31113

H31114

H31115

H31116

H31117

Trong đó
H311.pdf: bao gồm

đề thi H31113, đáp án đề thi H31113, transcript đề thi H31113

đề thi H31114, đáp án đề thi H31114, transcript đề thi H31114

đề thi H31115, đáp án đề thi H31115, transcript đề thi H31115

đề thi H31116, đáp án đề thi H31116, transcript đề thi H31116

đề thi H31117, đáp án đề thi H31117, transcript đề thi H31117

H31113.mp3 file âm thanh cho phần nghe của đề H31113

H31114.mp3 file âm thanh cho phần nghe của đề H31114

H31115.mp3 file âm thanh cho phần nghe của đề H31115

H31116.mp3 file âm thanh cho phần nghe của đề H31116

H31117.mp3 file âm thanh cho phần nghe của đề H31117

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.