Home Đề thi HSK Bộ đề thi HSK 3 năm 2010

Bộ đề thi HSK 3 năm 2010

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

HSK cấp 3 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung được 3 học kỳ (1 năm rưỡi) với 2-3 buổi 1 tuần, nắm được 600 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh đạt HSK cấp độ 3 có thể giao tiếp bằng tiếng Trung ở mức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình. Họ có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa khi đi du lịch ở Trung Quốc.

Bộ đề thi HSK 3 năm 2010 gồm có 8 đề.

H31001

H31002

H31003

H31004

H31005

H31006

H31007

H31008

Mỗi đề bao gồm 2 file: PDF và MP3

PDF: đề thi, transcript phần nghe hiểu và đáp án

MP3: file nghe hiểu.