Trang chủ THI HSK Ngữ pháp HSK 2

Ngữ pháp HSK 2

17156
2

Để vượt qua kỳ thi HSK 2, bạn chỉ cần học chắc bảng từ vựng HSK 2 là đủ. Vì đề thi HSK 2 không có phần viết. Tuy nhiên, bạn vẫn phải học ngữ pháp HSK 2 để làm nền tảng học ngữ pháp HSK 3.

TẢI VỀ

Trở lại
Tiếp

Ngữ pháp HSK 2 Phần 2:

1. Câu hỏi với 是不是
 • Khi đặt câu hỏi với sự phỏng đoán khá chắc chắn về một sự việc hay tình huống nào đó thì ta có thể sử dụng mẫu câu này để khẳng định điều mình suy đoán. 是不是 thường được dùng trước vị ngữ nhưng cũng có thể đứng ở đầu câu hay cuối câu. Ví dụ:
  • ( 1 ) 你很少生病,是不是喜欢运动?
  • ( 2 ) 是不是明天爸爸休息?
  • ( 3 ) 我们星期一去北京, 是不是?
2. Đại từ 每
 • 每 được dùng trước lượng từ để chỉ một cá thể hay một nhóm bất kỳ trong tổng thể, ví dụ: 每天 (mỗi ngày) 每年 (mỗi năm) 每个月 (mỗi tháng) 每个星期 (mỗi tuần).
  • ( 1 ) 山姆每年都去中国旅行。
  • ( 2 ) 你每个星期六都工作吗?
  • ( 3 ) 我每天六点起床。
3. Đại từ nghi vấn 多
 • Đại từ nghi vấn 多 được dùng trước tính từ để hỏi về mức độ. Khi trả lời, ta phải nêu số lượng cụ thể. Ví dụ:
Chủ ngữ形容词 Tính từ
大?
大卫高?
高?
  • ( 1 ) A: 你多大?
  • B: 我 16 岁。
  • ( 2 ) A: 王医生的儿子多高?
  • B: 他儿子一米七。
  • ( 3 ) A: 他多高?
  • B: 一米八几。
Trở lại
Tiếp
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận