Trang chủ SÁCH PDF & MP3 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

0
2244

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) là phiên bản được chỉnh sửa (năm 2005) dựa trên Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Phiên bản cũ (in lần đầu năm 1999).
Xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Phiên bản này đã được rút gọn chỉ còn 76 bài, phân ra 3 tập.
Tập 1:
Quyển thượng: (quyển 1) 15 bài, mỗi bài 2 tiết (50 phút/tiết)=> 17 buổi (90 phút/buổi).
Quyển hạ: (quyển 2) 10 bài đầu: mỗi bài 2 tiết, 5 bài sau: mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 2:
Quyển thượng: (quyển 3) 10 bài, mỗi bài 4 tiết.=> 22 buổi
Quyển hạ: (quyển 4) 10 bài, mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 3:
Quyển thượng: (quyển 5) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Quyển hạ: (quyển 6) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Link download PDF:
Quyển 1:                                                  DOWNLOAD
Quyển 2:                                                  DOWNLOAD
Quyển 3:                                                  DOWNLOAD
Quyển 4:                                                  DOWNLOAD
Quyển 5:                                                  DOWNLOAD
Quyển 6:                                                  DOWNLOAD
Lưu ý: Bản PDF là bản gốc tiếng Trung, có chú thích bằng tiếng Anh. Để đọc được file PDF, bạn có thể tải phần mềm Foxit Reader.
Link download Mp3:
Quyển 1:                                                 DOWNLOAD
Quyển 2:                                                 DOWNLOAD
Quyển 3:                                                 DOWNLOAD
Quyển 4:                                                 DOWNLOAD
Quyển 5:                                                 DOWNLOAD
Quyển 6:                                                 DOWNLOAD
Link mua sách (Tiếng Trung – Tiếng Anh – Tiếng Việt)
Quyển 1: ĐẶT MUA
Quyển 2: ĐẶT MUA
Quyển 3: ĐẶT MUA
Quyển 4: ĐẶT MUA
Quyển 5: ĐẶT MUA
Quyển 6: ĐẶT MUA
Lưu ý: Các file Mp3 được nén thành file rar. Bạn cần có phần mềm giải nén như WinRAR.

Leave a Reply

avatar
error: Content is protected !!